Пропустить Навигационные Ссылки.

Наші друзі та спонсори:
Урок алгебри в 9 класі: «Найпростіші перетворення графіків»


Хмельницький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Навчально-виховний комплекс
№3 м. Кам’янця-Подільського


Вчитель математики вищої
 кваліфікаційної категорії
 вчитель методист
 
Рябокляч Лариса Володимирівна

Тема:    Найпростіші перетворення графіків

Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів про найпростіші  перетворення графіків функції; формувати вміння і навички побудови графіків функцій в програмі MS Office Excel; розвивати творчі здібності учнів шляхом розв’язування вправ; виховувати інформаційну культуру, самостійність у прийнятті рішень;  прищеплювати любов до математики, інформатики.

Тип уроку: урок пояснення нового матеріалу

Форма уроку: бінарній урок алгебри та інформатики

Методи навчання: частково-пошуковий.

Обладнання:  комп’ютери, програма MS Office Excel, презентація до уроку, проектор, екран, креслярські приладдя, роздатковий матеріал

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Організація уваги учнів. Перевірка готовності класу до заняття.

Для сьогоднішнього уроку я до кожного етапу уроку підібрала вислів відомої людини. І  починаємо ми з вислову Конфуція « Від того настрою, з яким ви вступаєте в день, або в якусь справу залежать ваші успіхи...».

 Я бажаю вам розпочати урок з  гарним настроєм і отримати від нього задоволення і гарні результати.

ІІ. Формування теми та мети уроку.

         На минулих уроках ви ознайомилися із властивостями елементарних функцій та їх графіками і переконалися, що дослідження функції за готовим графіком є більш простим, ніж за формулою. Проте розв'язання деяких задач передбачає побудову графіків функцій, які не є елементарними. Отже, виникає питання: чи існують засоби( і якщо існують, то як ними користуватися?), за допомогою яких можна будувати графік деякої функції, використовуючи вміння будувати графіки елементарних функцій?

         Зрозуміло, що пошук відповіді на поставлене запитання і буде метою нашого уроку (слайд 2).

«Коли починаєш справу, спитай себе: «Що я маю зробити?» Після закінчення: «Що я  зробив?» Піфагор.  (слайд 3)

 Ознайомлення учнів з планом уроку ( слайд4)

 Давайте з вами перенесемось у Стародавню Індію.

Доведення відомої теореми Піфагора обмежувались одним – єдиним словом «ДИВИСЬ». Ось саме це слово і буде ключовим на нашому сьогоднішньому уроці. Ви будете спостерігати за перетвореннями графіків та робити відповідні висновки.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

«Як приємно дізнатися, що ти чогось навчився». Мольєр (слайд 6)

Фронтальне опитування учнів.

 Дайте визначення наступних понять.

1.  Функція, це….

2.  Область визначення функції, це….

3.Область значень функції, це …

4. Графіком функції  є  ….

5.Графіки основних функцій, це 

Запитання по слайдах ( слайд 7-14)

ІV. Пояснення нового матеріалу (вчитель інформатики)

«Теорія без практики мертва і безплідна,
практика без теорії неможлива»

Рене Декарт. (слайд15)

На сьогодні розроблено значну кількість програмних засобів, що дозволяють розв’язувати досить широке коло математичних задач за допомогою комп’ютерів. Це прикладні програми навчального призначення. Сьогодні на уроці ми скористаємося однією з таких програм, яка дуже спрощує процес побудови графіків функцій. Це табличний процесор MS Office Excel.

Сьогодні  ми розглянемо алгоритм побудови графіків функцій в цій програмі і застосуємо його для практичної роботи. 

Займіть свої робочі міста. Пригадайте та дотримуйтесь правил ТБ при роботі за комп’ютером.

Розглянемо побудову графіків функцій на прикладі функцій:

Найпростіші перетворення функцій

Алгоритм побудови графіків у програма MS Office Excel

Для цього розгорніть вікно програми MS Office Excel

(на панелі задач знайдіть документ Excel – Робочу книгу під назвою Завдання.)

Побудуємо графіки в Excel по точкам. Для введення даних точок, створюємо таблицю  значень функції, за якими программа побудує нам графік.

В клітинках першого стовбця (А) заносимо значення аргументу х:

      х=-3;  -2;  -1;  0;  1;  2;  3.

Другий стовбець (В) буде містити значення функції.

Памятаємо, що будь-яка формула в Excel починається зі знаку =.

Дріб та знак ділення в Excel  позначаються похилою лінією  ( / ) .

Множення – це зірочка (*), яка обов’язково ставиться між множниками.

Замість змінної х заносимо в таблицю адресу клітинки з відповідним значенням аргументу.

Тепер маркером заповнення розповсюджуємо цю функцію до кінця таблиці (до останнього значення аргумента).

Программа сама підраховує  значення функції для відповідних значень аргументу.

Тепер виділяємо (натискаємо лівою кнопкою миші) діапазон клітинок, що містять значення, необхідні для побудови графіка (виділяємо всі значення х та у).

Наступний крок: викликаємо майстер діаграм (на панелі інструментів).

У вкладці Стандартні вікна- Майстер діаграм - Точечна діаграма.

Точки  будуть плавно з’єднуватися між собою лінією.

Натискаємо кнопку Далі, далі, далі (ряди значень у нас в стовпчиках, графік має вісі х та у, розміщуємо графік на цьому ж аркуші). 

Натискаємо кнопку Готово.

В результаті на екрані отримуємо графік шуканої функції.  Продовжуємо роботу з програмою. Переходимо на аркуш 2 і т.д.  Висновки записують  в зошитах.

V. Фізкультхвилинка.

VI. Застосування знань, закріплення вмінь і навичок при розв’язуванні вправ.

Домашнє завдання (слайд16)

 «Добре засвоєна мудрість не забувається ніколи». Піфагор. (слайд 17)

Закріплення вивченого ( слайд 18-20)

 Робота  в групах. Учні будують графіки и презентують свої побудови. Звучить музика ( слайд  21)

 Усне опитування учнів (слайд 22- 25).

VII. Підсумок уроку.

Закінчити наш урок мені б хотілося совами Спінози « Якщо ви хочете, щоб життя посміхалося вам, подаруйте йому спочатку свій гарний настрій»

 ( слайд 26)

Дякую вам за урок . Бажаю всім успіху та гарного настрою.